Kultura Zuzendaritza Nagusia - Vianako Printzea Erakundea
Nafarroako Gobernua

Gune eta zerbitzu kulturaletarako irisgarritasuna (2022)

Nafarroako Gobernuak 2021eko ekainean onartu zuen Irisgarritasun Unibertsaleko Plan Operatiboa, arlo horretan 23 aldaketa biltzen dituena. Neurri horiek eragina dute Foru Legearen hainbat ataletan, hala nola erabilera publikoko eraikinetan, garraioko irisgarritasun-baldintzetan, webguneetarako irisgarritasunean eta gailu mugikorretarako aplikazioetan, zerbitzu publikoen prestakuntzan, prestakuntza orokorrean, komunikazioan eta informazioan, politiken diseinuan, hezkuntzako eraikin publikoetarako sarbidean, erabilera publikoko naturguneen erabileran, aparkalekuetarako irisgarritasunean, zerbitzuetarako eta produktuetarako irisgarritasunean, eta urbanizazio-elementuetan. 3 Vianako Printzea Erakundeko Kultura Zuzendaritza Nagusia da 1. Aldaketaren arduraduna: Nafarroan kultura-ekipamenduetarako, zerbitzuetarako eta kultura-ondareko ondasunetarako irisgarritasuna sustatzea. Aldaketa horrek 8 neurri biltzen ditu, eta Baliabideen eta Garapen Estrategikoaren Atala 1. neurriaren arduraduna da. Irisgarritasun Unibertsaleko Plan Operatiboaren 1. neurria betetzeko, Kulturako Zuzendaritza Nagusiaren (Vianako Printzea erakundea) Baliabideen eta Garapen Estrategikoaren atalak kultura-ondasun eta -zerbitzuen irisgarritasun unibertsalari buruzko eskuliburu hau egin du. Eskuliburua derrigorrezko erreferentzia izango da kultura-baliabideak, -jarduerak edo -ekitaldiak diseinatu, planifikatu eta kudeatzen dituzten profesional guztientzat. Kultura-sektoreak, gida honen bidez, herritarrei eskaintzen dizkieten ondasun eta zerbitzuetarako hobekuntzak egiteko eta irisgarritasun unibertsala bermatzeko laguntza lortu ahal izango du. Bestalde, desgaitasuna duten pertsonek erreferentzia bat izango dute ekipamendu irisgarriei buruz, baita parte har dezaketen kultura-eskaintzari buruz ere. Garrantzitsua da kultura-eragileei zuzendutako prestakuntza eta sentsibilizazio-saioak eskaintzea, irisgarritasun unibertsala eguneroko jardunean txerta dezaten.

2022an bi edizio egin ziren, eta jardunaldien helburua erruduntasun-eragileak orientatzea eta sentsibilizatzea zen, irisgarritasun unibertsalari buruzko saio teoriko eta praktikoekin.

 

2022an, bi edizio egin ziren, eta jardunaldien helburua erruduntasun-eragileak orientatzea eta sentsibilizatzea zen, irisgarritasun unibertsalari buruzko saio teoriko eta praktikoekin.

1. edizioa

2. edizioa

Gune eta zerbitzu kulturaletarako irisgarritasuna (2022)