Kultura Zuzendaritza Nagusia - Vianako Printzea Erakundea
Nafarroako Gobernua

Arte eszenikoak eta musikalak bultzatzeko 856.000 euroko laguntzak

2024/03/25

Kulturako Zuzendaritza Nagusiak 856.000 euroko finantzaketa emango dio arte eszenikoen eta musikalen sektoreari, enpresa, profesional eta hirugarren sektoreei zuzendutako jaialdiak, lehiaketak, kontzertuak edo ikuskizunak ekoizteko edo egiteko hiru laguntza-deialdi abian jarriz.

Laguntzen hiru deialdiak martxoaren 22ko, ostirala, Nafarroako Aldizkari Ofizialean aurki daitezke, eta hogei egun balioduneko epea eskaintzen dute, joan den larunbatetik hasita, interesa duten pertsona eta erakunde guztiek, argitaratutako oinarrietan adierazitako baldintzak betetzen badituzte, eskabidea aurkezteko aukera izan dezaten.

Arte eszenikoen eta musikalen ekoizpena

Lehenengo deialdia Artem Pro izenarekin ezagutzen da, eta 2024. urte osoan eta 2025eko otsailaren 28ra arte estreinatu diren obren arte eszenikoen eta musikalen arloko ekoizpena finantzatzera bideratuta dago. Proiektu horiek zuzenean, aretoan edo kalean gara daitezke, eta Nafarroan ekoitzi eta estreinatu behar dira, Foru Komunitateko enpresek eta profesionalek egiteaz gain. Helburua kalitatezko arte-eskaintza anitza, berritzailea eta publikoarentzat interesgarria izan dadin laguntzea da.

Laguntza horietarako 330.000 euro gorde dira. Dirulaguntza emateko, kontuan hartuko dira proposamenaren kalitate artistikoa (gehienez 60 puntu), bideragarritasuna eta koherentzia ekonomikoa (gehienez 20 puntu) eta eragin dezakeen inpaktua (gehienez 20 puntu). Aurkeztutako ekimenek gutxienez 50 puntu lortu beharko dituzte laguntzak jaso ahal izateko. Erakunde edo pertsona eskatzaile bakoitzak ezin izango du proiektu bat baino gehiago aurkeztu. Proiektu horrek gutxienez bost emanaldi izan beharko ditu, estreinaldiaren egunetik gehienez hamabi hilabeteko epean.

Jaialdiak, lehiaketak, kontzertuak edo ikuskizunak egiteko laguntzak

Bigarren deialdia, Artem Festival, arte eszenikoetako ekitaldiak, jaialdiak eta lehiaketak antolatzen dituzten enpresa eta profesionalei zuzenduta dago, eta 100.000 euroko zuzkidura du. Ikuskizunak Nafarroan egin beharko dira 2023ko azaroaren 2tik 2024ko azaroaren 1era, biak barne.

Eskatzaile bakoitzak proposamen bakarra aurkeztu ahal izango du, proiektu bakarra izango duena. Proiektu horietako bakoitzerako laguntzaren zenbatekoa ezin izango da, inola ere, onartutako aurrekontuaren %70 baino handiagoa izan, eta ezin izango da 20.000 eurotik gorakoa izan. Laguntzak emateko, eta ekoizpen-deialdiaren kasuan bezala, proposamenaren kalitate-irizpideak, bideragarritasun ekonomikoa eta espero den eragina hartuko dira kontuan, baina, kasu horretan, bideragarritasun ekonomikoak 15 puntu izango ditu gehienez, eta inpaktuak 25. Kasu horretan ere, izangaien proposamenek gutxienez 50 puntu lortu beharko dituzte laguntza lortu ahal izateko.

Hirugarren sektorearentzako laguntzak

Azkenik, hirugarren deialdiak 426.000 euroko zuzkidura du, eta arte eszenikoen eta musikalen hirugarren sektoreko erakundeei zuzenduta dago, baldin eta esparru horretan jaialdiak, kontzertuak eta ikuskizunak antolatzen badituzte. Ekitaldi horiek Nafarroako gizarte-sarea eta kultura-ondarea mantentzen lagundu beharko dute, kalitatezko arte-eskaintza anitza eta inklusiboa bultzatuz, gizarte- eta lurralde-alderdiak kontuan hartuko dituena eta, batez ere, herritarrek kultura berdintasunez eskura dezaten lagunduko duena.

Kasu honetan, bi laguntza-modalitate ezartzen dira. Alde batetik, A modalitateak aurrekontu handiko (50.000 euro edo gehiago) jaialdi, kontzertu eta ikuskizunak antolatzeko laguntzak ematen ditu, eta B modalitateak aurrekontu txikiko (50.000 euro baino gutxiago) proposamenak biltzen ditu. Kasu horretan, eta laguntzak zein erakunderi emango zaizkien zehazte aldera, proposamenaren kalitate artistikoa 50 punturaino zenbatuko da, eta bideragarritasun eta koherentzia ekonomikoa eta espero den inpaktua, berriz, 25 punturaino. Kasu horretan ere, baztertu egingo dira gutxienez 50 puntu lortzen ez dituzten proposamenak.

Arte eszenikoak eta musikalak bultzatzeko 856.000 euroko laguntzak
Arte eszenikoen eta musikalen esparruan ikuskizunak ekoizteko eta egiteko laguntzak deitu dira

Zerrendara itzuli