Dirección General de Cultura - Institución Príncipe de Viana
Gobierno de Navarra

Issue 127

Published on line: 2019/06/14

Azpeitiko euskararen hiztegi dialektal bat – II     7-58
Ander Beristain


Denboratik kausara: -nez gero kausazko lokailuaren garapenaz     59-84
José Ignacio Hualde, Manuel Pérez Saldanya


Erlazio-atzizkia eta hitz-ordenaren aldaketa     85-122
Dorota Krajewska


Changes in the pitch-accent system of Gernika Basque    123-151
Itxaso Rodríguez-Ordóñez


Garaziko hizkuntza-aldakortasuna geografiaren, adinaren eta generoaren arabera     153-188
Alexander Artzelus Muxika


100 metroren azterketa memoria ikasketen ikuspegitik      189-216
Izaro Arroita Azkarate


Variantes del topónimo Iruña (siglos XI y XII)     217-228
Miguel Larrambebere Zabala


Mailegatze morfologikoa eta generoa euskaraz     229-248
Manuel Padilla-Moyano


Olaibarko aldaeraren inguruan (Lehen erdia: iparraldeko herriak)     249-313
Koldo Artola


Erreseinak     317-320