Dirección General de Cultura - Institución Príncipe de Viana
Gobierno de Navarra

Issue 123

Published online: 2017/06/26

Euskara Bariazioan/Basque in Variation (BiV): lehen urratsak     7 - 28
Ane Berro, Beatriz Fernández, Itziar Orbegozo


Dardarkari anizkunaren aldakortasunaz     29 - 64
Iñaki Gaminde, Aintzane Etxebarria, Naia Eguskiza, Asier Romero, Aitor Iglesias


Azpeitiko azentuaren gauzatze fonetikoaz     65 - 86
José Ignacio Hualde, Ander Beristain


Zatoz! Agindua da! Euskal aginteraren azterketa formal baterako lehen urratsak     87 - 114
Itziar Orbegozo


Erroibarko aldaeraren inguruan (4 – Ipar Esteribarko azpialdaera)    115 - 166
Koldo Artola


Beheko bokalaren asimilazioaren historiarako: mendebaleko lekukotasunak     167 - 201
Eneko Zuloaga