Kultura Zuzendaritza Nagusia - Vianako Printzea Erakundea
Nafarroako Gobernua

Argibide orokorrak

ZINEMA EKOIZPENETAN ETA IKUS-ENTZUNEZKOETAN EGINDAKO INBERTSIOENGATIKO KENKARIA Sozietateen gaineko zergari buruzko abenduaren 28ko 26/2016 Foru Legeak arautzen du Nafarroan. Film luzeen eta ikus-entzunezko sailen (fikziozkoak, animaziozkoak zein dokumentalak) ekoizpenetan inbertitzeko kreditu fiskala da (Nafarroako Sozietateen gaineko Zergari buruzko 26/2016 Foru Legea, 65. artikulua).

Hartzaileak:

 • Film luzeen eta ikus-entzunezko sailen (fikziozkoak, animaziozkoak zein dokumentalak) ekoizpen espainiarretan bakarka edo koprodukzioan parte hartzen duten ekoiztetxeak (65.1 artikulua).
 • Espainiako zein nazioarteko film luzeen edo ikus-entzunezko lanen ekoizpenaren exekuzioaz arduratzen diren ekoiztetxeak (65.2 artikulua).
 • Sozietateen gaineko Zergaren edo Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren zergadunak, film luzeen eta ikus-entzunezko sailen (fikziozkoak, animaziozkoak zein dokumentalak) ekoizpen espainiarren finantzaketan parte hartzen dutenak (65 bis artikulua).

65.1 artikulua

 • Aplikazio eremuak: Filmen eta telesailen ekoizpen espainiarretan (fikziozkoak, animaziozkoak zein dokumentalak) egindako inbertsioak.
 • Kreditu fiskal orokorraren ehunekoa: Gatu kengarrien % 35.
 • Kreditu fiskal bereziaren ehunekoa: Gastu kengarrien % 40 (kenkariaren oinarriaren lehen milioiari dagokionez), honako kasu hauetan:
  • Jatorrizko bertsio bakarra euskarazkoa duten ekoizpenak.
  • Emakumezko zuzendariek baizik eginak ez diren ekoizpenak.
  • Dokumentalen ekoizpenak.
  • Animaziozkoen ekoizpenak.
   • Film luzerik edo ikus-entzunezko sailik (fikziozkoak, animaziozkoak zein dokumentalak) zuzendu (bakarrik edo beste batzuekin) ez duen pertsona baten zuzendaritzapeko ekoizpenak.
 • Kenkariaren oinarria: Ekoizpen kostuak; publizitate- eta sustapen-gastuak, egokitzapen-gastuak eta kopienak.
 • Baldintzak eta mugak
  • Gastuen % 40 baino gehiago Nafarroan egitea.  
  • Kenkariaren gehieneko zenbatekoa: 5 milioi euro. 
  • Ekoizpena espainiarra eta kulturala dela egiaztatzeko ziurtagiria, ICAAk emana.
  • Aurretiko txostena eta ondorengo baliozkotzea, Nafarroako Gobernuko Kultura Zuzendaritza Nagusiak eginak.

65.2 artikulua

 • Aplikazio eremuak: Espainiako zein nazioarteko film luzeen edo ikus-entzunezko lanen ekoizpenetarako zerbitzuak.
 • Kreditu fiskalaren ehunekoa: Gastuen % 35 Nafarroan egitea.
 • Kenkariaren oinarria: Nafarroan egin eta ekoizpenarekin zuzeneko lotura duten honako gastuak:
  • Sormenaren arloko langileen gastuak, baldin eta egoitza fiskala Espainian edo Europako Esparru Ekonomikoko estaturen batean badute, pertsonako 50.000 euroko mugarekin.
  • Ekoizpenerako beharrezkoak diren honako hauen gastuak: industria teknikoak eta bestelako hornitzaileak, garraioa, ostatua eta mantenua.
 • Baldintzak eta mugak
  • Gutxienez astebeteko filmatzea Nafarroako barnealde edo kanpoaldeetan.
  • Kenkariaren oinarria ekoizpen guztiaren kostuaren ehuneko 80 izanen da gehienez ere.
  • Kenkariaren gehieneko zenbatekoa: 5 milioi euro. 
  • 5 milioi euro. 
  • Kenkaria ez da aplikatuko, zerbitzuak hartzen dituen ekoizleak artikulu honetako 65.1 artikuluan ezarritako kenkaria aplikatzen duenean.

65 bis artikulua.

 • Aplikazio eremuak: Film luzeen eta ikus-entzunezko sailen (fikziozkoak, animaziozkoak zein dokumentalak) ekoizpen espainiarren finantzaketan parte hartzen duten zergadunak, baldin eta produkzio horien egileak 65.1 artikuluan ezarritako kenkarirako eskubidea sortzeko baldintzak betetzen dituzten zergadunak badira.
 • Kenkaria: Ordaindutakoa bider 1,25 eragiketaren emaitza, gehienez, kuotari dagokionez.
 • Baldintzak eta mugak
  • Ez da aplikatuko baldin eta zergadunak ekoiztetxearekin loturaren bat badu. 
  • Finantzaketa-kontratu bat sinatzea ekoiztetxearen eta ekoizpenaren finantzaketan parte hartzen duen zergadunaren artean, kenkaria sortzen den zergaldia amaitu baino lehenago.
  • Zergadunek ezin izanen dute jabetza intelektualeko eskubiderik edo bestelako eskubiderik eskuratu ekoizpenaren emaitzei dagokienez.
  • Ekoiztetxeak ez du eskubiderik izanen 65.1 artikuluan ezarritako kenkariak aplikatzeko.